Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2011

rasberrycupcake
6496 06cb
Reposted bywioletaphotoverelle
rasberrycupcake
5947 07b7 500

December 29 2010

rasberrycupcake
I want to spend with U New Year Eve
<3

December 18 2010

rasberrycupcake
         A B C D E F G <333
a boy can do everything for girl
rasberrycupcake
0024 4fe0
Reposted bylolczi lolczi

December 13 2010

rasberrycupcake
Pieniądze szczęścia nie dają. Dopiero zakupy <3
— Marilyn Monroe

December 10 2010

rasberrycupcake
9970 7210 500
rasberrycupcake
I niby tylko dotknąłeś mojej ręki ale ja poczułam takie ciepło w sercu <3
rasberrycupcake
9243 dec2 500
Reposted bytishkakisasanTamahl
rasberrycupcake

- A ty, dlaczego nie masz dziewczyny? Jesteś spoko i strasznie seksowny.
- Wiem.
- Nie chciałbyś być zakochany?
- Byłem kiedyś. To bolesne, bezcelowe i przereklamowane.

rasberrycupcake
8492 e8d8
Reposted byKakiriArwenUndomieltmklrnc

December 07 2010

rasberrycupcake
5036 155b
Reposted bythisisntyou thisisntyou
rasberrycupcake
do dupy. -,-

December 04 2010

rasberrycupcake
nie lubię gdy wychodzisz bez słowa .
rasberrycupcake
Coś się kończy żeby coś się zaczęło...


czy w takich chwilach mam być samolubna? (!)

November 27 2010

rasberrycupcake
1274 1aec
rasberrycupcake
Zamknęłam drzwi na miłość, a ona weszła dziurką od klucza....

November 15 2010

rasberrycupcake
I want to all my dreams come true.

November 14 2010

rasberrycupcake
I wish I will find my prince... ♥♥♥
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl